Paper handling systems and container handling systems

Document Drop

Tato stanice slouží k automatickému přidávání dokladů do prázdných nebo plných přepravek. Stroj přepravky přečte, aby došlo ke spuštění tisku dokladu, specifického pro zakázku. Doklady přicházející z tiskárny jsou zkontrolovány. Více dokladů se částečně shromáždí do lopatky ve tvaru hvězdy a jsou přidány do přepravky, která stojí pod ní. Správně zpracované přepravky pokračují dále. Jestliže systém zjistí v průběhu činností chybu, přepravka je vysunuta na chybovou dráhu ke kontrole.

  • Jednoduchá, nenáročná na údržbu a spolehlivá technika

  • K dispozici jsou nejrůznější konfigurace v závislosti na kapacitě (jednodouchá / dvojitá / trojitý)

  • Stroj umožňuje používat různé výšky přepravek

  • Pozitivní vliv na výkonnost