Individual dispatch areas

Operace roztřídění, vyprázdnění, uzavření a zásobování budou prováděny v jednotlivých odděleních expedice s nejvyšší přesností:

Skladovací zařízení přepravek

Skladovací zařízení přepravek slouží k úspornému skladování nepoužívaných přepravek. Přepravky jsou dopraveny opět do systému, jakmile jsou potřebné.

Stohovací zařízení přepravek

Stohovací zařízení přepravek odděluje přepravky, které pak skladuje ve sloupci.

Zařízení pro vyprazdňování přepravek

Zařízení pro vyprazdňování přepravek odstraňuje z přepravek balicí materiál. Potom je dopravní technika opět odveze pryč.

Stroj na pokládání vík

Stroj na pokládání vík uzavírá zkompletované přepravky víky.

Zařízení na uzavírání přepravek

Zařízení na uzavírání přepravek automaticky uzavírá přepravky se sklopnými víky (klopami). Přepravka s otevřenými sklopnými víky zajede na pásovém dopravníku do přípravku. Působením tvaru bočního vedení se klopy víka sklopí do svislé polohy a zapadnou do sebe, takže se přepravka uzavře.

Nakládací stanice přepravních podnosů

Na nakládací stanici přepravních podnosů je možné na podnosy naložit téměř jakékoli dopravované zboží. Dopravované zboží je trochu nadzvednuto, zastaví se vedle přepravního podnosu a je na něj nasunuto. Podnos musí být vybaven vkládacím dnem.

Vykládací stanice přepravních podnosů

Vykládací stanice přepravních podnosů slouží k oddělení podnosu a dopravovaného zboží. Přes otvory ve dnu dojde k nadzvednutí vkládacího dna v přepravním podnosu, takže dopravované zboží uložené na vkládacím dnu může být posunuto na stranu.

Lineární nakládací stanice

Na lineární nakládací stanici je možné na přepravní podnosy naložit vhodné dopravované zboží. Tento proces probíhá pomocí dvou synchronně běžících pásových dopravníků, které jsou uspořádány v šikmém úhlu nad sebou, takže kartony bez zastavení dosednou na přepravní podnos, který jede pod nimi.

Díky modulární rozšiřitelnosti je možné systémy od společnosti SSI SCHAEFER integrovat velmi flexibilně do všech běžných dopravních systémů.

 

[---Error_NoJavascript---]