Zařízení pro přidání adresy

Zařízení pro přidání adresy slouží pro přidání adresního štítku do přihrádky na adresní štítek, umístěné v přepravce. V zařízení pro přidání adresy se tiskne adresní štítek, současně se otevře přihrádka na adresní štítek. Starý adresní štítek je odstraněn a je přidán nový štítek. Potom zařízení přečte čárové kódy na přepravce a adresním štítku a zkontroluje, jestli údaje souhlasí. Dále pokračují pouze přepravky se správnou adresou, vadné přepravky jsou vysunuty k dodatečnému ručnímu zpracování. 

  • Automatické odstranění starého adresního štítku a přidání nového štítku v jediném stroji

  • Stroj umožňuje používat dvě různé výšky přepravek

  • Je možné provést přizpůsobení na specifické přepravky zákazníků 

Vysoká kompatibilita našich produktů umožňuje jejich flexibilní použití jako rozšíření a doplněk k téměř všem známým dopravním systémům. Modulární konstrukce vytvořená ze snadno přístupných vestavných a funkčních prvků usnadňuje zásadním způsobem údržbu zařízení.