Řízení materiálového toku pro roboty

Hlavním prvkem pro řízení robotů je software "Řízení Materiálového toku Robota" (RMC). Zpracovává informace z generátoru balení a technologie zpracování obrazu "Vision" a řídí tak ideální pohybové sekvence robotů.