"Vision Technology" – Softwarový modul pro vychystávací roboty

Pro automatickou paletizaci a depaletizaci se používají různé softwarové moduly.

"Vision technologie" je softwarový modul pro rozpoznávání 3D objektů pro vychystávací roboty. Správné rozpoznávání objektů je základním požadavkem pro přesné uchopení zboží pomocí robota.

Software se „naučí“ různé velikosti a rozměry skenováním položek. Inteligence softwaru je tedy pákou, která zvyšuje výkon při vychystávání a zároveň chrání zboží před poškozením způsobeným nesprávným vychystáváním robotickou paží.

Integrované 3D kamery monitorují prostor a v každém okamžiku a zobrazují jej přesně na monitorech vychystávacích pracovišť anebo v řídící místnosti.

Technologie "Vision" porovnává výsledky skenovaných obrazových dat s uloženými kmenovými daty položek a vyhodnocuje případné odchylky.

Několik integrovaných 3D kamer řídí robotické paže a zaznamenává tok zboží.