Inovativní systém rozpoznávání obrazu

Systém SSI Robo-Pick je obsluhován naším vertikálním skladovacím výtahovým systémem SSI Cuby, karuselovým systémem SSI Carousel nebo naším jeřábem SSI Miniload s přepravními podnosy naloženými jednou vrstvou produktů. Pro Robo-Pick speciálně vyvinutý systém pro rozpoznávání obrazu tyto přepravní podnosy analyzuje a vyhodnocuje. Podle požadavků objednávky ze systému pro řízení skladu – Warehouse Management System (systém pro řízení skladu), vychystávací robot potřebné produkty v průběhu několika sekund šetrně odebere a vychystá je do příslušné přepravky pro zakázku. Podle struktury zakázek je přitom možné současně zpracovávat 10 až 20 zakázek.

Stupeň rozpoznávání systému zpracování obrazu SSI Robo-Pick není ovlivněn ani produkty ležícími ve více vrstvách nebo šikmo ležícími produkty, ani černými nebo kulatými produkty, nebo asymetrickými nebo šikmými obaly. Výhoda: Není nutné systém pracně učit rozpoznávat skladové položky, ani je ukládat do zvláštní polohy v přepravce.

Aby zákazník dostal správnou položku zboží, systém SSI Robo-Pick používá propojení přepravky a položky zboží, které existuje v každém automatizovaném skladu. Každému kartonu, každému přepravnímu podnosu nebo každé přepravce, tedy každému přepravnímu prostředku, je přiřazena vždy jedna položka zboží. Vícestupňová kontrola celého průběhu procesů současně zajišťuje téměř bezchybný výsledek vychystávání.

Použití systému SSI Robo-Pick není omezeno pouze na vychystávání zakázek. Je velmi vhodný například také pro zpracování vráceného zboží, což je oblast logistiky, která má obzvlášť v zásilkovém obchodu stále větší význam.