Vychystávání celého balení "Case Picking" pro poloautomatické vychystávání

Plně automatické systémy vychystávání jsou ekonomické pouze při vysokých technických výkonech a využití kapacit, a někdy vyžadují vysoké investice. Investice se vrací v průběhu provozu zařízení. Pokud nejsou stanoveny podmínky, nabízejí řešení poloautomatické vychystávací systémy a promyšlené procesy.

Při tomto přístupu je analyzován stávající materiálový tok ve skladu a distribučním centru. Výsledek analýzy zohledňuje faktory, jako je požadovaný nebo přiměřený stupeň automatizace v celém procesu a místní podmínky za účelem automatizace částí logistického řetězce.

Vychystávání se často provádí ručně, zatímco skladování, doplňování zásob vychystávacího skladu a přeprava palet a válečkových kontejnerů probíhá automaticky.

Podpůrné procesy, jako je identifikace a stohování prázdných obalů nebo palet, jsou také často automatizovány, aby se zaměstnanci mohli soustředit na ruční procesy s vysokou přidanou hodnotou.