3D-Matrix Solution

3D-MATRIX Solution®

Problémy obvyklých skladovacích zařízení

Obvyklá skladovací zařízení mají své hranice v systémem podmíněném omezení počtu výtahů. Tento stav vede k úzkým místům při příjmu na sklad a při vyskladnění. Důsledkem je omezení počtu míst transferu a proto je možné pouze podmíněné oddělení procesů na horizontálních a vertikálních osách.

Zvýšení výkonu pomocí vertikálního skladovacího výtahového systému způsobí v přípravné zóně úzká místa na smyčkách dopravníků. Vytváření pořadí je systémově možné pouze instalací přídavného a do linky připojeného sekvenčního vychystávacího systému.

Z tohoto důvodu jsme vyvinuli systém 3D-MATRIX Solution®: Společnost SSI SCHAEFER tímto patentovaným řešením přivedla skladovací systémy do nové dimenze. Modulární koncepce představuje vysoce dynamické systémové řešení pro skladování a vychystávání jednotlivých položek zboží, kartonů, přepravních podložek a palet. 

Inovativní řešení: flexibilní a revoluční

Matrix tvoří tří hlavní systémové části: Vozíky vertikálního skladovacího výtahového systému, výtahy a dopravníkové systémy. Vozíky vertikálního skladovacího výtahového systému pracují na ose X do hloubky skladového kanálu. Systémy výtahů zajišťují vertikální odvoz skladovaného zboží na ose Y. Dopravníkové systémy převezmou horizontální dopravu na ose Z a zásobování zboží na přímo napojená vychystávací nebo expediční pracoviště. Všechny pohyby prováděné použitými dopravními prostředky uvnitř skladu v osách X, Y a Z jsou od sebe důsledně odděleny a mohou proto být vykonávány současně. 

3D-MATRIX SOLUTION®: SKLADOVÁNÍ, VYTVÁŘENÍ VYROVNÁVACÍ ZÁSOBY A SESTAVOVÁNÍ POŘADÍ POLOŽEK

Díky speciálnímu návrhu systému 3D-MATRIX Solution® je kvádr skladu obsluhován jako systém otevřený na všechny strany, takže se vytvářejí nezávislé procesy bez vznikajících úzkých míst. Systém 3D-MATRIX Solution® přitom umožňuje přístup ke všem položkám zboží ve skladu a obsluhuje přímo všechna připojená pracoviště typu zboží k člověku (goods to person) a dodává jim požadované položky zboží. Všude tam, kde pracovníci provádějí jednotlivé činnosti, klademe velký důraz na ergonomii pracoviště.

Neomezená možnost přístupu při běžném provozu zařízení velice usnadňuje jeho údržbu. Jednotlivé dokončené části zařízení můžete kromě toho bez obtíží připojit k infrastruktuře existujícího systému pro řízení skladu – Warehouse Management System (systém pro řízení skladu). 

Systém 3D-MATRIX Solution® poskytuje speciálně oblasti e-commerce potřebnou flexibilitu. Jde především o výstavbu rozšiřitelných zařízení s kapacitou skladu přes 500 000 položek zboží. Příslušnou kapacitu a produktivitu skladu navrhujeme podle předřazených a následných procesů; s našimi řešeními vám nabízíme přesně to, co silně rostoucí trh e-commerce potřebuje pro vyřizování svých obchodů.

Získejte také výhodu z výrazného zvýšení efektivity, z řešení s možností rozšíření a z dlouhodobého zajištění investic.

 • Vysoce dynamické systémové řešení pro skladování a vychystávání jednotlivých položek zboží, kartonů, přepravních podložek a palet

 • Současně probíhající procesy díky oddělené horizontální a vertikální dopravě a přísunu zboží k pracovním stanicím

 • Stálý přístup ke všem položkám zboží ve skladu, se stejným výkonem

 • Dynamická a vysoká kapacita bez úzkých míst

 • Odpadá klasifikace zboží na třídy A, B a C (zboží s vysokou, střední a nízkou obrátkou)

 • Vyrovnávací zásoba zboží na místech transferu

 • Možnost bez omezení sestavovat pořadí zakázek

 • Individuální přístup výtahů na místa transferu

 • Modulární a rozšiřitelné řešení

 • Všechny komponenty můžete instalovat v libovolném počtu a na libovolném místě, skladová místa lze libovolně rozšiřovat na délku, šířku nebo výšku

 • Usnadněná údržba díky jednoduché možnosti přístupu v normálním provozu

SCALABLE MULTI-LEVEL SHUTTLE NAVETTE AT KARL STORZ

SSI SCHAEFER as gerneral contractor - a future-proof investment.

Highly dynamic secuence formation in small parts logistics

SSI SCHAEFER has implemented a highly dynamic Navette warehouse in accordance with the 3D-MATRIX Solution® for Karl Storz GmbH & Co KG as a general contractor. A system design with maximum flexibility and extensibility in mind, 120,000 bin storage locations and the use of 42 innovative Navette shuttles have increased efficiency at Karl Storz by more than 20 percent compared to conventional system concepts.

Jak Vám můžeme pomoci?