T1_Single Order Robot Cell.tif

Vychystávání jednotlivých kusů pomocí robotů

Trendy na trhu, jako je multi-druhová distribuce (omni-channel), velikost šarže 1, stále kratší dodací lhůty a dodací cykly, jakož i zacházení se stále rostoucí paletou sortimentu, kladou vysoké nároky na intralogistiku.
Pro vychystávání to znamená změnu z vychystávání celého balení na vychystávání po jednotlivých kusech.

Uživatelé se potýkají s nižším objemem expediční jednotky, nižší obrátce a současně vyšším manipulačním nákladům.

Pro tyto úkoly vám SSI SCHAEFER nabízí standardizované aplikace pro vychystávání jednotlivých kusů a kombinuje robotiku s různými dopravníkovými systémy a vytváří tak inteligentní celkové systémy. Tato řešení pokrývají požadavky nejrůznějších struktur objednávek a lze je použít ve všech průmyslových odvětvích.

V posledních letech se roboti umístili jako podpůrné technologie pro stacionární a komlexní úkoly v intralogistice a stále více přebírají úkoly, které podporují zaměstnance - například v oblasti výroby, montáže nebo intralogistiky. Automatická a poloautomatická řešení se zaměřují na zvýšení efektivity a ergonomické zmírnění napětí na lidech.

Naše roboty pro vychystávání jednotlivých kusů v oblasti malých dílů, kde je vychystávání prováděno ze skladových přepravek a kartonů, lze bez problémů integrovat do vašeho skladového systému. I zde je hlavním prvkem také softwarový modul "WAMAS®​​​​​​​Vision", který umožňuje spolehlivou a bezchybnou identifikaci jednotlivých kusů, které mají být vychystány.

 

VYCHYSTÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KUSŮ A JEJICH VÝHODY

Standardizovaná aplikace pro vychystávání jednotlivých kusů

Výhody

  • Možný provoz 24/7

  • Nízké provozní náklady v dlouhodobém horizontu

  • Bezchybné vychystání

  • Méně reklamací s použitím automatického skenování produktu pro kontrolu sériového čísla nebo kontrolu objednávky

  • Vysoká funkční spolehlivost a účinnost

  • Je možná integrace do stávající IT architektury

  • Vysoká dynamika

  • Snížení provozních nákladů (TCO)

  • Konstantní služby: nezávislé na velikosti a hmotnosti produktu, pracovní době, okolních podmínkách nebo ergonomických požadavcích

RYCHLÉ VYCHYSTÁVÁNÍ

Inteligentní robotické řešení

SSI SCHAEFER nabízí standardizované aplikace pro vychystávání kusů a kombinuje roboty s různými dopravníkovými systémy a vytváří tak inteligentní komplexní systémy. Tato řešení pokrývají požadavky nejrůznějších struktur objednávek a lze je použít ve všech průmyslových odvětvích.

CGI ilustrativní animace s výškovým skladem, roboty a dopravníkovým procesem

Robotika

Robotics.jpg

Robot Brains

Žádné prvky nejsou k dispozici.

Jak Vám můžeme pomoci?