"Case Picking"

SSI Case Picking (SCP)

Zboží na paletě uspořádané přívětivě pro obchody: Systém SSI Case Picking (SCP) - vychystávání celého balení 

Systém SSI Case Picking (SCP) vychytávání celého balení je modulárně rozšiřitelné řešení pro paletizaci na míru obchodům.


SCP umožňuje SSI SCHAEFER nabídnout konzistentní, plně automatizovaný koncept na různých úrovních automatizace pro přizpůsobený výběr produktových jednotek. Na základě vašich požadavků vyvíjíme a implementujeme integrovaná řešení, která se skládají z dokonale koordinovaných komponent. Za tímto účelem spoléháme na portfolio ručních, poloautomatických a plně automatických prvků, které pokrývají všechny kroky v řetězci procesů. Kombinace technologie vidění se třemi osvědčenými uchopovacími technologiemi (vakuové vícenásobné uchopení, vakuová komora a mechanické uchopení) zaručuje, že proces depaletizace je vysoce dynamický a spolehlivě funguje při šetrném zacházení s výrobkem.


Plně automatický, poloautomatický nebo manuální

Naše technologie pokrývá všechny teplotní rozsahy a výkony. Všechny kroky procesu od skladu doplňování k depaletizaci, vychystávání, sekvencování, paletizaci a vyskladnění mohou být implementovány ručně nebo automaticky. Využijte řadu výhod, které pomáhají zvyšovat efektivitu, díky čemuž je celý váš logistický řetězec ekonomicky efektivní.


Vaše výhody:

  • Individuálně přizpůsobená, modulární řešení pro přípravu dodávek

  • Integrované zobrazení procesu, včetně sledování dat exspirace a čísel šarží

  • Rozšiřitelné systémy, které rostou s vaším podnikáním

  • Koncepty pro konsolidaci předmětů z různých teplotních zón

  • Řešení na míru navržená pro zpracování široké škály produktů

  • Koncepty pro přizpůsobenou přípravu dodávek určených pro rozvržení pobočky

  • Šetrné zacházení s produktem

MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITA

Plně automatická řešení vychystávání celého balení kombinují osvědčené technologie pro integrovanou automatizaci procesního řetězce. Inteligentní moduly našeho software WAMAS® podporují vychystávání za podpory robotické paže. 

Plně automatický "Schäfer vychystávání celého balení" přijímá celé palety od dodavatelů na pracovištích příjmu zboží a skladuje je v automatickém paletovém skladu s využitím paletových dopravníků. Depaletizace se provádí automaticky a podle potřeby, přičemž robotické paže vykládají zboží z palety zcela nebo částečně po vrstvách.

Vrstvy skladových jednotek jsou ukládány do zásobníku buď zcela nebo samostatně do automatického vychystávacího skladu. V závislosti na požadavcích jsou využívány jednoúrovňové shuttly, víceúrovňové shuttly nebo konvenční automatické zakladače SSI SCHAEFER.

Pro přípravu expedice jsou skladové jednotky vyskladněny a dopraveny k paletizačním robotům ve správném pořadí. Tyto roboty pak rychle a spolehlivě zabalí zboží na palety nebo do válečkových kontejnerů pro každou značku pomocí dříve vypočítaného optimálního algoritmu balení podle požadovaných optimalizačních cílů: přívětivý k prodejnám, maximální stabilita, minimální objem nebo jejich kombinace. Nakonec jsou palety automaticky zabaleny do fólie.

Poté jsou hotové palety také automaticky přepraveny k výstupním pracovištím.

Palety v této oblasti jsou distribuovány pomocí gravitačních válečkových dopravníků nebo dočasně uloženy v automatickém expedičním skladu.

Pro automatickou paletizaci a depaletizaci se používají různé softwarové moduly.

"Vision technologie" je softwarový modul pro rozpoznávání 3D objektů pro vychystávací roboty. Správné rozpoznávání objektů je základním požadavkem pro přesné uchopení zboží pomocí robota.

Software se „naučí“ různé velikosti a rozměry skenováním položek. Inteligence softwaru je tedy pákou, která zvyšuje výkon při vychystávání a zároveň chrání zboží před poškozením způsobeným nesprávným vychystáváním robotickou paží.

Integrované 3D kamery monitorují prostor a v každém okamžiku a zobrazují jej přesně na monitorech vychystávacích pracovišť anebo v řídící místnosti.

Technologie "Vision" porovnává výsledky skenovaných obrazových dat s uloženými kmenovými daty položek a vyhodnocuje případné odchylky.

Několik integrovaných 3D kamer řídí robotické paže a zaznamenává tok zboží.

Generátor balení skladových jednotek je softwarový modul pro WAMAS® logistický software. Algoritmus softwaru vypočítává ideální množinu skladových jednotek tak, aby bylo rozebírání palety pro prodejny co nejméně pracné a dle rozměrů balení.

Interakce mezi vychystávacím robotem, generátorem množiny skladových jednotek a WAMAS® zajišťuje neustále vysokou kvalitu výsledného pořadí skladových jednotek.

Výsledek: zboží na paletě je uspořádáno v takovém pořadí, aby bylo na prodejně efektivně zaskladněno do regálů a současně s co největším využitím prostoru nad paletou.

A to zejména v potravinářském odvětví, kde se běžně vyskytuje velké množství různých položek na jedné paletě - generátor množiny skladových jednotek řeší tyto požadavky s inteligencí komplexního a silného IT systému. Vychystvání nebo třídění na prodejnách je výrazně eliminováno a snižuje náklady v procesním řetězci.

Fensterband, Palettierung

SSI SCHAEFER nasadil nejmodernější technologii ve formě plně automatického systému Schäfer Case Picking (SCP) aby zmodernizoval intralogistiku ve společnosti ES3 ve spojení s C&S Wholesale Grocers, jedním z největších velkoobchodů potravin v USA. Kromě automatizace skladových procesů byly dalšími klíčovými faktory úspěchu tohoto neobvyklého projektu integrovaná automatizace vychystávání konkrétních zakázek a příprava zásilek k expedici. Jádrem systému je kombinace koncepce Schäfer Case Picking a víceúrovňových shutlů. Výsledek: Plně automatizované distribuční centrum, které umožňuje technický výkon více než 100 000 kartonů denně.

Plně automatické systémy vychystávání jsou ekonomické pouze při vysokých technických výkonech a využití kapacit, a někdy vyžadují vysoké investice. Investice se vrací v průběhu provozu zařízení. Pokud nejsou stanoveny podmínky, nabízejí řešení poloautomatické vychystávací systémy a promyšlené procesy.

Při tomto přístupu je analyzován stávající materiálový tok ve skladu a distribučním centru. Výsledek analýzy zohledňuje faktory, jako je požadovaný nebo přiměřený stupeň automatizace v celém procesu a místní podmínky za účelem automatizace částí logistického řetězce.

Vychystávání se často provádí ručně, zatímco skladování, doplňování zásob vychystávacího skladu a přeprava palet a válečkových kontejnerů probíhá automaticky.

Podpůrné procesy, jako je identifikace a stohování prázdných obalů nebo palet, jsou také často automatizovány, aby se zaměstnanci mohli soustředit na ruční procesy s vysokou přidanou hodnotou.

Netto_Pick_by_Voice.jpg

Společnost SSI SCHAEFER navrhla a realizovala poloautomatické distribuční centrum pro suché zboží o rozloze 20 000 m² pro dánskou diskontní společnost Netto ve Wustermark u Berlína v Německu. Výškový sklad paletových regálů má přibližně 9700 míst pro skladování palet pro uložení celého sortimentu typického skladu potravin. Osm zakladačů zajišťuje efektivní provoz. Složení objednávek pro prodejny Netto je prováděno s plnou paletou z výškového skladu i s vychystáváním palet. Jsou tvořeny poloautomatickým vychystávacím pracovištěm, kam zakladače automaticky umísťují doplňovací palety na gravitační válečkové dopravníky, které je dodávají k pracovníkům a ti je následně využívají jako zdrojové palety pro vychystávání. Při vývoji této oblasti byl zvláštní důraz kladen na vytvoření jasného, ​​otevřeného a opticky přívětivého designu těchto oblastí. Části objednávek jsou konsolidovány pomocí nízkozdvižných vozíků v osmi uličkách výdejního skladu v souladu s principem „člověk ke zboží“. Vozíky mohou pojmout dvě europalety. Samotné vychystávání je prováděno bez tužky a papíru pomocí funkce "Pick by Voice". Elektrický jednokolejný systém a rozsáhlý přepravní systém určený pro europalety a poloviční palety společně s logistickým softwarem SSI SCHAEFER vytvářejí efektivnější a ekonomičtější tok zboží.

 

Jak Vám můžeme pomoci?