Picking of hanging garments with RFID scanner

pick@work – vyšší kvalita při montáži

U náročných montážních pracích je nutné trvale dbát na ekonomické faktory. Náš systém pick@work je rozšířením systému E-Pick a konfiguruje se na dotykovém panelu pomocí softwarového doplňku. Technologie pick@work pomáhá optimalizovat pracovní procesy, zvyšovat efektivitu a standardy kvality při současném zohledňování ergonomických hledisek, aby nebylo ohroženo zdraví pracovníků.

Montážní systém řízený světlem maximalizuje výkon na pracovišti ruční montáže. Procesní kroky a integrované návody k montáži optimalizují pracovní procesy.

Inovace: Systém spojuje ergonomická pracoviště se systémem Pick by Light a pomocí návodu na displeji vede pracovníky krok za krokem montážním procesem. Pracovník na displeji vybere zakázky a potom se rozsvítí skladová místa ve správném pořadí montážních kroků. V systému jsou uloženy obrázky nebo výkresy, které pracovníka vedou krok za krokem celým pracovním procesem podle návodu na displeji. Zřetelně je zobrazen komplexní pracovní postup, sníží se četnost chyb a bude zajištěna kvalita procesu.