Picking of hanging garments with RFID scanner

Ruční kompletace

Ruční kompletace – člověk zůstane důležitým faktorem v procesu kompletování

Kompletace je centrální funkce ve skladové logistice. Mezi automatizovanými řešeními a ručními kompletačními systémy existuje mnoho mezistupňů.

Naše řešení podle principu zboží k člověku (goods to person) vám umožní značně zvýšit efektivitu skladu.

Ruční kompletace: Princip člověk ke zboží (person to goods)
Nejčastější způsob používaný v praxi je ruční kompletace. V tomto případě je vhodný princip člověk ke zboží (person to goods). Což znamená: Zboží je pro pracovníka kompletace připraveno ve skladových přihrádkách.

Pracovník obdrží relevantní informace o kompletaci, například signálními kontrolkami a displejem jako u našeho kompletačního systému Pick by Light.  Pracovníkovi se zobrazí správná přihrádka a počet kusů zboží, které má odebrat.


Nabízíme vám nejrůznější modulární řešení:

Díky svým poznávacím a flexibilním hmatovým a uchopovacím schopnostem člověk zůstává důležitým a ekonomickým faktorem, jestliže se jedná o kompletační úlohy.

MANUAL PICKING: SOLUTIONS AND BENEFITS

Ruční kompletační systémy od společnosti SSI SCHAEFER lze jednoduše integrovat do existujících kompletačních postupů a do strategie kompletování zboží. Jsou optimálně vhodné pro průchozí, policové a paletové regály a vynikají tím, že je lze rychle implementovat, jednoduše obsluhovat a bez komplikací na nich provádět údržbu.

U našich pracovišť klademe velký důraz na ergonomii a vyvinuli jsme proto koncepci ergonomics@work!®. Například u našich řešení pro kompletaci používáme přírodní, na dotyk příjemné a přesto pevné materiály, které přispívají k dobrému zdravotnímu stavu a produktivitě vašich pracovníků.

  • Nejvyšší kvalita kompletace

  • Optimální materiálový tok

  • Minimalizace četnosti chyb

  • Maximální šetrnost při zacházení se zbožím

  • Lze je jednoduše integrovat do existujících kompletačních procesů

  • Jednoduchá rozšiřitelnost

  • Rychlá implementace

  • Jednoduchá údržba

  • Vysoká kapacita

  • Ergonomická pracoviště

MANUAL PICKING GALLERY

Picking is the central function of warehouse logistics. SSI SCHAEFER offers a variety of ergonomic manual picking solutions for your warehouse.

Workstation with semi-open fronted containers with touch panel and pick-by-light

E-Pick

Pick to Light

Pick by Light a Put to Light

Pick by Voice

Pick by Voice

RF Picking

RF Picking

Vertical storage lift SSI LogiMAT®

SSI LOGIMAT® storage lift

Žádné prvky nejsou k dispozici.

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?