Popis funkce

V prvním kroku jsou vychystané zakázky dodány do přepravek a vyprázdněny na pásový dopravník. Na tomto pásovém dopravníku jsou jednotlivé produkty odděleny od sebe a dopraveny do snímací stanice. Ve snímací stanici skener zaznamená a dokumentuje jednotlivé produkty při rychlosti průchodu 2,5 m/s.

Skenování proběhne podle požadavku na základě 1D čárového kódu, 2D datamatrix kódu a RFID transpondérů. V posledním kroku jsou produkty opět shromážděny do přepravek a pokračují ve své cestě k zákazníkovi.