Průběh procesu kompletace vícenásobných zakázek

1.    Kompletace:

Zakázky budou kompletovány v dávkách (1 přepravka obsahuje x zakázek) a dopravníkem jsou přepravovány k ručnímu nebo automatickému třídění na jednotlivé položky.

2.    Třídění na jednotlivé položky:

Produkty jsou jednotlivě odebírány z přepravky s dávkou položek a odkládány na dopravník, které vedou přímo do skenovacího zařízení Schäfer Scan Machine.

3.   Identifikace:

Produkty budou identifikovány a dokumentovány při rychlosti 2,0 m/s.

4.   Synchronizace třídiče:

Produkty budou třídičem plněny jednotlivě do násypek.

5.    Třídění:

Násypky dopravují produkty k třídicím buňkám (1 cíl = 1 zakázka) a předávají produkty do správného cíle; chyby čtení a další chyby končí v chybovém cíli.

6.    Ukončení zakázky:

Pod každým cílem třídění jsou postaveny přepravky se zakázkou, které jsou automaticky měněny dopravní technikou. Vadné produkty nebo zakázky jsou převáděny k ruční dodatečné kontrolní stanici.

[---Error_NoJavascript---]