Batch Scan and Sort

Stručný přehled výhod

  • Podle principu zboží k člověku (goods to person)

  • Nejvyšší možná kvalita vychystávání, četnost chyb je snížena téměř na nulu

  • Zvýšení výkonu vychystávání  o faktor 10 v porovnání s běžnými vychystávacími pracovišti

  • Kapacita až 1 000 vychystávacích úkonů za hodinu

  • Maximální šetrnost při zacházení se zbožím

  • Žádná chybná vložení položek díky ochraně světelnou mříží

  • Vychystávání  přímo do přepravky pro zakázku

  • Ergonomicky optimalizovaný