Batch Scan and Sort

Stručný přehled výhod

  • Podle principu zboží k člověku (goods to person)

  • Systém může současně zpracovávat až 14 zakázek

  • Nejvyšší možná kvalita vychystávání , četnost chyb je snížena téměř na nulu

  • Zvýšení výkonu o faktor 10 v porovnání s běžnými vychystávacími pracovišti

  • Zakázku je možné kompletovat do jednoho nebo také do více zásobníků

  • Kapacita až 1 000 úkonů za hodinu

  • Šetrné zacházení s produkty

  • Vyloučení manipulace s přepravkami díky centrálnímu plnicímu místu

  • Žádná chybná vložení položek díky ochraně světelnou mříží

  • Ergonomicky optimalizovaný