Fixační přepravky pro uložení součástek, vstřikovaný plast

Individuální řešení přepravek
Fixační přepravky pro uložení součástek jsou vhodné při ruční manipulaci, ale především jsou určeny pro zařízení s vysokým stupněm automatizace. Používají se převážně ve výrobě s automatickým odebíráním dílů a v materiálovém toku dodavatelů automobilového průmyslu. Individuální přepravka vychází z přepravky pro malé díly (KLT) od společnosti SSI SCHAEFER podle normy VDA.

Speciální postup vstřikování plastu

Přesné přepravky jsou vyráběny najednou pouze v jediné výrobní operaci procesem vstřikování plastu. Zvláštnost řešení: Přepravka a fixační vložka tvoří jeden celek. Základní součást řešení je tvořena středicím prvkem přizpůsobeným obrysu součástky, takže nejsou potřebné žádné další zvláštní vložky. Tímto způsobem jsou vaše produkty optimálně chráněny při manipulaci nebo dopravě.
Svislé šachty a středicí otvory umožňují horizontální a vertikální úchopy pro podavač automatických zařízení nebo robotů. Svislé stěny fixační přepravky pro uložení součástek mají příslušné žebrování, které jim dává potřebnou pevnost. Hladké dno zaručuje bezporuchový pohyb na všech typech dopravníků. Na přání vaši přepravku vybavíme také čtyřstrannými držáky štítků podle normy VDA.

SPECIAL DUNNAGE FOR AUTOMATED HANDLING AND MATERIAL SUPPLY

  • Nejvyšší přesnost polohování produktu

  • Vysoká pevnost díky svislým stěnám s žebrováním

  • Hladké dno zaručuje bezporuchový pohyb na všech dopravníkových drahách

  • Odpadá manipulace s přídavnými vložkami přepravky

  • Zabránění poškození při dopravě a skladování

  • Úspora nákladů na jednorázové obaly

  • Chybějící díly můžete rozpoznat na první pohled

  • Svislé šachty a středicí otvory umožňují horizontální a vertikální úchopy podavačem automatických zařízení nebo robotů

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?