Palettisation of filled workpiece carrier

Stručný přehled výhod:

  • Nejvyšší přesnost polohování produktu

  • Vysoká pevnost díky svislým stěnám s žebrováním

  • Hladké dno zaručuje bezporuchový pohyb na všech dopravníkových drahách

  • Odpadá manipulace s přídavnými vložkami přepravky

  • Zabránění poškození při dopravě a skladování

  • Úspora nákladů na jednorázové obaly

  • Chybějící díly můžete rozpoznat na první pohled

  • Svislé šachty a středicí otvory umožňují horizontální a vertikální úchopy podavačem automatických zařízení nebo robotů