Perfektní kombinace: 3D-MATRIX Solution® a systém Navette

K automatickému skladu malých dílů je možné navíc kombinovat systém Navette s naším revolučním a patentovaným systémem 3D-MATRIX Solution, aby bylo možné dále zvýšit efektivitu skladování.

Společně s víceúrovňovým  shuttle Navette na ose X jsou na osách Y a Z použita zdvihací zařízení Navette a dopravní technika. Systémové komponenty Navette použité ve skladovém systému jsou konstruovány tak, aby optimálně spolupracovaly a pracovaly nezávisle na sobě. Oddělená místa transferu v ocelové konstrukci slouží jako vyrovnávací zásobníky mezi větším počtem vozíků Navette a zdvihacích zařízení Navette vždy s individuálním přístupem na přepravky. Toto řešení umožňuje vyskladňování podle pořadí na libovolný počet pracovišť, napojených na dopravní techniku a ukládání na sklad optimálně podle zatížení.

Tento způsob práce umožňuje v jediném systému současně provádět vysoce dynamické a efektivní vychystávání podle principu zboží k člověku (goods to person), vytvářet vyrovnávací zásobu a individuálně sestavovat položky podle pořadí. Protože vyskladněné položky jsou bez seskupování a rozdělování dodávány prostřednictvím další dopravní techniky výhradně pro aktuálně připojené vychystávací  a expediční pracoviště.

[---Error_NoJavascript---]