Shuttle System Cuby with up to 36 storage levels

Stručný přehled výhod

  • Dvojnásobná efektivita díky dvojitým pohybům s minimálními dobami jízdy

  • Integrovaná možnost sestavování pořadí položek díky oddělenému předávání z vozíků a zdvihacích zařízení SSI Navette

  • Přesně přizpůsobená konfigurace skladu díky rozšiřitelnému počtu a uspořádání vozíků, pojezdových drah a zdvihacích zařízení SSI Navette až do maximální výšky 24 m

  • Flexibilní a optimalizované napojení pracovišť prostřednictvím systému 3D-MATRIX Solution®

  • Manipulace a přístup na maximální počet položek zboží v jedné dráze pojezdu

  • Zajištěná rozšiřitelnost díky modulárním a odděleným komponentám chrání vaši investici

  • Mezinárodně oceněný skladový systém s maximální dostupností

  • Energeticky efektivní díky víceúrovňovému systému