Víceúrovňový shuttle SSI Navette

Efektivní skladování a vychystávání  s možností sestavování pořadí přepravních podnosů, přepravek a kartonů v automatickém skladu – pro tyto činnosti je určen flexibilní víceúrovňový shuttle SSI Navette od společnosti SSI SCHAEFER.

Vozík je v ocelové konstrukci automatického skladu malých dílů vedený pojezdovými a podpěrnými kolejnicemi v jedné úrovni pojezdové dráhy. Dva podavače umístěné nad sebou s možností dosahu do dvojité hloubky skladování umožňují, aby systém SSI Navette dopravoval v jednom pracovním cyklu celkem čtyři přepravní jednotky, paralelně dvě v každé úrovni skladu. Proto systém SSI Navette v porovnání s jednoúrovňovým vertikálním skladovacím výtahovým systémem provádí skutečné dvojité pohyby, které vedou ke zdvojnásobení efektivity vašeho procesu.

Integrovaný pohon zdvihu umožňuje obsluhu až osmi úrovní skladu z jedné úrovně pojezdové dráhy. Zdvihací zařízení SSI Navette pracují jako spojovací článek mezi dopravní technikou a jednotlivými úrovněmi pojezdové dráhy SSI Navette. Libovolně lze zvolit jejich počet a uspořádání v uličce skladu. Sklady je možné libovolně konfigurovat uspořádáním více vozíků nad sebou až do výšky maximálně 24 metrů.

Možnost přesného rozšíření při maximální dostupnosti

Víceúrovňový shuttle SSI Navette umožňuje svým do šířky posuvným podavačem přístup k maximálnímu počtu položek zboží v uličkách skladu, takže je možné uskladňovat a vyskladňovat přepravky o maximálních rozměrech 850 x 650 x 560 milimetrů a s maximální hmotností 50 kilogramů. Modulární systém SSI Navette můžeme přizpůsobit přesně vašim objemům zakázek, požadované kapacitě a individuální struktuře položek zboží.

Oddělené komponenty je možné jako systém flexibilně konfigurovat, rozšiřovat, vyměňovat a díky neomezenému přístupu při provozu zařízení na nich snadno provádět údržbu. Osvědčený systém SSI Navette již řadu let vyniká svou maximální dostupností při současné efektivitě procesů a flexibilitě, takže je ideálně vhodný pro e-commerci

SSI NAVETTE

Enhanced efficiency for fully automated miniload systems.

The flexible multi-level SSI Navette shuttle system from SSI SCHAEFER

The SSI Navette multi-level shuttle system enables you to access a vast range of articles in storage aisles, using adjustable-width load handling devices.

VÍCEÚROVŇOVÝ SHUTTLE SSI NAVETTE: VYSOKÁ EFEKTIVITA PROCESU DÍKY DVĚMI NAD SEBOU ULOŽENÝMIPODAVAČI

K automatickému skladu malých dílů je možné navíc kombinovat systém SSI Navette s naším revolučním a patentovaným systémem 3D-MATRIX Solution, aby bylo možné dále zvýšit efektivitu skladování.

Společně s víceúrovňovým shuttle SSI Navette na ose X jsou na osách Y a Z použita zdvihací zařízení SSI Navette a dopravní technika. Systémové komponenty SSI Navette použité ve skladovém systému jsou konstruovány tak, aby optimálně spolupracovaly a pracovaly nezávisle na sobě. Oddělená místa transferu v ocelové konstrukci slouží jako vyrovnávací zásobníky mezi větším počtem vozíků SSI Navette a zdvihacích zařízení SSI Navette vždy s individuálním přístupem na přepravky. Toto řešení umožňuje vyskladňování podle pořadí na libovolný počet pracovišť, napojených na dopravní techniku a ukládání na sklad optimálně podle zatížení.

Tento způsob práce umožňuje v jediném systému současně provádět vysoce dynamické a efektivní vychystávání podle principu zboží k člověku (goods to person), vytvářet vyrovnávací zásobu a individuálně sestavovat položky podle pořadí. Protože vyskladněné položky jsou bez seskupování a rozdělování dodávány prostřednictvím další dopravní techniky výhradně pro aktuálně připojené vychystávací  a expediční pracoviště.

  • Dvojnásobná efektivita díky dvojitým pohybům s minimálními dobami jízdy

  • Integrovaná možnost sestavování pořadí položek díky oddělenému předávání z vozíků a zdvihacích zařízení SSI Navette

  • Přesně přizpůsobená konfigurace skladu díky rozšiřitelnému počtu a uspořádání vozíků, pojezdových drah a zdvihacích zařízení SSI Navette až do maximální výšky 24 m

  • Flexibilní a optimalizované napojení pracovišť prostřednictvím systému 3D-MATRIX Solution®

  • Manipulace a přístup na maximální počet položek zboží v jedné dráze pojezdu

  • Zajištěná rozšiřitelnost díky modulárním a odděleným komponentám chrání vaši investici

  • Mezinárodně oceněný skladový systém s maximální dostupností

  • Energeticky efektivní díky víceúrovňovému systému

CASE STUDY KARL STORZ GMBH & CO KG

SSI SCHAEFER has implemented a highly dynamic SSI Navette warehouse in accordance with the 3D-MATRIX Solution® for Karl Storz GmbH & Co KG as a general contractor. A system design with maximum flexibility and extensibility in mind, 120,000 bin storage locations and the use of 42 innovative SSI Navette shuttles have increased efficiency at Karl Storz by more than 20 percent compared to conventional system concepts.

 

STÁHNOUT

Shuttle Systems brochure

Shuttle Systems brochure

6.7 MB

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?