Vysoká kvalita, nízké náklady

Promyšlená konstrukce zařízení Schäfer Miniload Crane je zaměřená na maximální využití u zákazníka. Použití vysoce kvalitních ocelí v celém zařízení zaručuje vysokou odolnost a bezpečnostní rezervy při současně nízkých nákladech. Diagonální výztuhy sloupu umožnily dosáhnout nízkou hmotnost, vysokou dynamiku a z toho plynoucí vysokou kapacitu. Také podvozek s ocelovými kolejnicemi a osvědčeným lineárním pohonem s ozubeným řemenem je také konstruován pro nejvyšší možnou úroveň dostupnosti.

Protože jsme také vyvinuli řídicí jednotku, zařízení Schäfer Miniload Crane může individuálně reagovat na vaše potřeby, například přizpůsobenými charakteristikami při zrychlení a brzdění. Alternativně k softwaru pro řízení skladů WAMAS® od společnosti SSI SCHAEFER může být zařízení Schäfer Miniload Crane také řízeno přímo systémem SAP Extended Warehouse Management (systém řízení skladového hospodářství).

[---Error_NoJavascript---]