Shuttle System Cuby with up to 36 storage levels

Vysoká kvalita, nízké náklady

Promyšlená konstrukce zařízení SSI Miniload je zaměřená na maximální využití u zákazníka. Použití vysoce kvalitních ocelí v celém zařízení zaručuje vysokou odolnost a bezpečnostní rezervy při současně nízkých nákladech. Diagonální výztuhy sloupu umožnily dosáhnout nízkou hmotnost, vysokou dynamiku a z toho plynoucí vysokou kapacitu. Také podvozek s ocelovými kolejnicemi a osvědčeným lineárním pohonem s ozubeným řemenem je také konstruován pro nejvyšší možnou úroveň dostupnosti.

Protože jsme také vyvinuli řídicí jednotku, zařízení SSI Miniload může individuálně reagovat na vaše potřeby, například přizpůsobenými charakteristikami při zrychlení a brzdění. Alternativně k softwaru pro řízení skladů WAMAS® od společnosti SSI SCHAEFER může být zařízení SSI Miniload také řízeno přímo systémem SAP Extended Warehouse Management (systém řízení skladového hospodářství).