Pallet Racking

Udržitelnost a efektivita nákladů díky inovativní technologii

Název „SSI Exyz“ přitom je ve skutečnosti přesné pojmenování všeho, čím se regálový zakladač vyznačuje. „E“ znamená efektivitu z hlediska spotřeby energie a výkonnosti – a to na všech třech souřadnicových osách „X“, „Y“ a „Z“, na kterých regálová obslužná zařízení pracují.

Důsledným využíváním nejnovějších řídicích technologií potřebuje regálový obslužný zakladač minimální prostorové bezpečnostní rezervy a podporuje tento stav díky kompaktnímu designu s do sebe zapadajícími součástmi, jako jsou podlahový nosník, zdvihací vozík a sloup. Tato inovativní koncepce se sloupy od společnosti SSI SCHAEFER je na trhu jedinečný prodejní argument. Do sloupu je možné integrovat protiváhy pro zdvihací vozík, které vyvažují až dvě třetiny vlastní hmotnosti zdvihacího vozíku a zvyšují jeho výkon, přičemž klesá spotřeba energie. V porovnání s běžnými zařízeními ušetříte jenom při zdvihání až 25 procent energie. Toto řešení je jedna část technologie Green Crane od společnosti SSI SCHAEFER. K ní také počítáme: 

  • Energeticky optimalizované překrytí dopravních pohybů více regálových zakladačů

  • Stejnosměrná synchronizace regulátorů pohonů, aby se energie brzdění jednoho pohonu přenesla do dalších pohonů

  • Rekuperace brzdné energie do elektrické sítě

  • Přizpůsobení rychlosti a zrychlení regálového zakladače aktuálním požadavkům