Stručný přehled výhod

  • Ergonomicky optimalizované rozhraní člověk-stroj

  • Zamezení zdvihání zboží na pracovišti použitím nůžkového zdvihacího stolu

  • Dodávka zboží na paletě přímo na pracoviště

  • Použití podlahových rohoží pro stání na pracovišti, aby nedocházelo k únavě pracovníků

  • Geometrické uspořádání zboží a skladovacích přepravek co nejblíže k sobě

  • Promyšlené zacházení s odpady (vzdálenosti) ke sběru použitých kartonů (kartonové pásky), zbytků plastu a dalších materiálů (integrovaný kontejner na odpad)

  • Trvalý tok zboží podporovaný zemskou přitažlivostí

  • Softwarová vizuální podpora procesů příjmu zboží na sklad pomocí grafického rozhraní s menu

  • Realizovaná dodatečná funkce: příjem na sklad vráceného zboží z lékáren

[---Error_NoJavascript---]