DSV_Image1

Služby s přidanou hodnotou pro obchody E-Commerce

S exponenciálně narůstající poptávkou spotřebitelů nakupujících on-line potřebovala společnost DSV navýšit své kapacity, aby byla schopna uspokojit růst svých klientů v rámci e-commerce. Společnost DSV, globální dopravní a logistická společnost pro logistiku třetí strany, požádala společnost SSI SCHAEFER o pomoc při návrhu a implementaci automatizovaného řešení pro e-commerci, které by jí umožnilo zvýšit kapacitu stávajícího provozu.