Sociální sítě

Na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR komunikovat s uživateli a zájemci a informovat je o našich službách jsme v různých podobách přítomni na sociálních sítích. V rozsahu, v němž poskytovatelé příslušné platformy získávají souhlas uživatelů se zpracováním osobních údajů, se tak děje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR.

Není vyloučeno zpracovávání osobních údajů uživatelů mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. Pro tyto uživatele může být obtížné vymáhání poskytnutých služeb. Někteří poskytovatelé platforem sociálních médií jsou certifikováni v souladu se štítem EU-USA na ochranu soukromí, který jim ukládá dodržovat evropské normy na ochranu osobních údajů.

Osobní údaje uživatelů jsou pravidelně zpracovávány pro účely průzkumu trhu a pro reklamní účely. Na základě údajů uživatele jsou vytvářeny profily, které umožňují například zobrazit reklamy odpovídající předpokládaným zájmům daného uživatele. Tato činnost je prováděna pravidelně umísťováním souborů cookie do zařízení uživatele.

Se žádostmi o informace a uplatňováním vašich práv je třeba se obracet přímo na příslušné níže uvedené poskytovatele, neboť pouze oni mají přístup k osobním údajům uživatelů a mohou přijímat vhodná opatření a poskytovat informace.

Pokud byste dále potřebovali pomoc při uplatňování svých práv, můžete samozřejmě kontaktovat také nás.

Jsme přítomni na následujících sociálních médiích:

  • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irsko (Facebook), Zásady ochrany osobních údajů https://www.facebook.com/about/privacy/, Možnosti odvolání souhlasu https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen nebo http://www.youronlinechoices.com/

  • Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (Twitter), Zásady ochrany osobních údajů https://twitter.com/privacy, Možnosti odvolání souhlasu https://twitter.com/personalizatio

  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google, Youtube), Zásady ochrany osobních údajů https://policies.google.com/privacy, Možnosti odvolání souhlasu https://adssettings.google.com/authenticated

  • LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland (LinkedIn) – Zásady ochrany osobních údajů https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Možnosti odvolání souhlasu https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

  • Xing AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburk, Německo (Xing) – Zásady ochrany osobních údajů a možnosti odvolání souhlasu https://privacy.xing.com/en/privacy-policy