Jednotná logistická základna

E-commerce a z toho vyplývající změna ze spotřebitelského trhu na odběratelský trh je zodpovědná za obrovský růst a značné změny. Důsledkem je individualizovaná výroba, zvýšená očekávání zákazníků, stále kratší životní cykly produktů a rychlá změna v segmentech produktů a kolekcích. Malá objednaná množství s vyšší četností objednávek vyžadují, aby intralogistika plnila individuální požadavky zákazníků.

Aby se firma mohla přizpůsobit existujícím skutečnostem na trhu, musí mít jednotnou logistickou základnu pro všechny prodejní cesty a s tím spojené procesy plánování, dispozice a řízení logistiky, překrývající všechny prodejní kanály, které zastřešuje flexibilní Warehouse Management System (systém pro řízení skladu).