SAP powered by SSI SCHAEFER SAP Solutions provides:

  • Supply Chain Execution, realizace cílů v dodavatelském řetězci systémem SAP EWM: Správa a řízení celého dodavatelského řetězce (supply chain), od dodavatelů přes sklad až ke koncovým zákazníkům, včetně zpracování vrácených dodávek.

  • Správa skladového hospodářství systémem SAP EWM: Integrovaná správa skladového hospodářství pro ruční a automatický sklad s přímým připojením na systém SAP ERP nebo jiné systémy SAP.

  • Správa a řízení komplexního skladu systémem SAP EWM: Od ručních po vysoce dynamické sklady – se systémem SAP EWM budete skladovat, spravovat, řídit a optimalizovat své materiálové toky.

  • Řízení materiálového toku pomocí SAP EWM: Řízení komplexních materiálových toků moderních skladů s vysokými regály, vertikálních skladovacích výtahových systémů a kompletačních systémů není se systémem SAP EWM žádný problém.

  • Řízení zdrojů se systémem SAP EWM: Optimální využití všech zdrojů, které jsou v moderním skladu k dispozici, spojené s co nejrychlejším zpracováním zakázek, je možné efektivně realizovat použitím systému SAP EWM s modulem řízení zdrojů.

  • Implementace systému Yard Management, řízení pohybu vozidel ve firmě: Již před intralogistickými procesy a po nich je možné optimálně doplnit požadavky moderního dodavatelského řetězce systémem EWM Yard Management pro řízení pohybu vozidel ve firmě a včas tak zabránit úzkým místům při dodávce nebo expedici materiálu a zboží.

  • Dialogy SAP postavené na UI5 a FIORI: Nejmodernější technologie, jako jsou dialogy UI5 nebo využíti aplikací FIORI, zapojené do logistického procesu, zlepšují transparentnost a usnadňují bezchybný přenos dat v dodavatelském řetězci.

  • Připojení systému EWM na technologii S4/HANA: Integrace logistických procesů jako centrální nebo decentralizovaná instance v S4/HANA

  • Kombinované poradenství pro proces a SAP: Naši logističtí konzultanti s rozsáhlými zkušenostmi z mnoha projektů vám poradí při nasazení systému SAP EWM.

  • Vynikající odborné znalosti pro řešení zadaných logistických úloh: Na základě dlouholetých zkušeností jsme schopni, díky příslušným odborným znalostem, poskytnout poradenství u nových logistických požadavků, modernizací zařízení (retrofit) nebo při migraci starých verzí programů.