Základní funkce systému WAMAS®:

 • Příjem zboží

 • Skladování

 • Vychystávání

 • Výdej zboží

 • Služby s přidanou hodnotou

 • Crossdocking

 • Vedení stavu skladu

 • Inventura

 • Řízení materiálového toku

 • Sledování zboží

 • Intuitivní dialogy pracovišť

 • Vychystávání s naváděním mobilními a hlasovými terminály

 • Možnost použití Unicode a vícejazyčného prostředí

 • Časová pásma, regionální datum, formáty hodin a čísel

 • Online náhledy na skladové procesy

 • Úprava vzhledu zpráv a plánování