Stručný přehled výhod

Centrální informační zdroj pro:

  • Vizualizaci systému

  • Výkonové ukazatele

  • Vizualizaci materiálového toku

  • Funkční stav skladu:
    Centrální sběr a rozesílání hlášení, správa výstražných hlášení s různými úrovněmi výstrah, služby rozesílání chybových hlášení a systém evidence a zpracování poruchových hlášení

  • Různé zobrazení systémových informací

  • Denní souhrn informací pro obsluhu a řídicí pracovníky

  • Kombinace různých informací v jednom pohledu

  • Analýza dlouhodobých dat