Povinnosti k zákazníkům

Náš největší závazek je vůči zákazníkům, aby se vždy mohli spolehnout na partnerskou spolupráci. Zavazuje nás k tomu heslo našeho zakladatele: „Našeho zákazníka nikdy nenecháme na holičkách.“

[---Error_NoJavascript---]