green_logistics.tif

Udržitelná řešení

V logistice se udržitelnost stává stále více rozhodujícím kritériem pro určení, zda jsou nabízená řešení připravená na budoucnost. Díky udržitelným přístupům společnosti SSI SCHÄFER v oblasti produktů, koncepcí a služeb odpovídáme filozofii „Think Tomorrow“. Tato filozofie umožňuje logistická řešení šitá na míru. Svým širokým portfoliem se společnost SSI SCHÄFER zavazuje podporovat zákazníky, kteří sledují své vlastní cíle v oblasti klimatu v duchu partnerství, a spolupracuje s nimi na implementaci správného řešení.