future city update 33.tif

Priorita je zdraví zaměstnanců a zákazníků

Opatření proti současnému vývoji šíření Koronaviru

Vážení zákazníci a partneři,

Rychle se rozšiřující nový koronavirus způsobil situaci, kterou je těžké posoudit. Můžeme však řídit, jak budeme reagovat. Již několik týdnů úzce koordinujeme na denní bázi s interními a externími zdroji a vyhodnocujeme současnou situaci a důsledky pro naše zaměstnance, zákazníky, a naši společnost. Na základě tohoto posouzení, máme nastaveny následující pokyny: 

Možné dopady na výrobní a dodací lhůty ze skupiny SSI SCHAEFER

Výroba pokračuje na různých místech. Vzhledem k rychlému tempu a měnícímu se vývoji, v naší výrobě a / nebo u našich dodavatelů mohou brzy nastat změny.

Naše interní pracovní skupina je v úzkém kontaktu s našimi globálními výrobními týmy a znovu a znovu vyhodnocuje situaci na základě nejnovějších zpráv, aby mohli provádět rychlá protiopatření. V případě, že v našem dodavatelském řetězci dojde ke změnám, vytvoříme vhodná opatření k minimalizaci rizika.

Vzhledem k posíleným preventivním opatřením, včetně uzavření hranic v různých zemích, dodávky do našich továren či z našich továren k zákazníkovi, mohou být opožděné. Naše pracovní skupina je vždy zapojena a snaží se najít rychlé řešení v úzké spolupráci s příslušnými interními odděleními a zákazníky.

Zvýšené digitální poradenství pro zákazníky a řízení projektů pro nové nebo současné objednávky

Budeme i nadále podporovat naše zákazníky s dotazy o aktuálních projektech nebo poradenství pro nové projekty. Obě konzultační a projektové aktivity budou probíhat v první řadě telefonicky nebo pomocí video konference, aby se minimalizovalo riziko infekce. Máme již zavedenou digitální sadu nástrojů pro projektování zákaznických projektů v reálném čase.

Zákaznický servis a podpora k dispozici 24/7 a vzdálená údržba

Chceme Vás ujistit, že navzdory současným výzvám, my jako servisní organizace budeme vždy k dispozici pro naše zákazníky po celý den telefonicky, e-mailem a vzdálenou údržbou. Díky našemu prediktivnímu přístupu k údržbě, který již roky propagujeme, je mnoho našich současných systémů v perfektním stavu a má implementovanou nejvhodnější technologii. Dále můžeme také použít systémy vzdálené údržby.

Pokud je nutná osobní návštěva, naši zaměstnanci přijedou do Vašeho provozu na tak dlouho, jak to dovolují úřední předpisy. 

Osobní ochrana našich zaměstnanců

Abychom chránili naše zaměstnance na celém světě, vypracovali jsme obecné pokyny, které slouží jako základ pro dodržení místních opatření. Naše globální a místní opatření jsou v souladu s příslušnými předpisy vydanými zeměmi a jejich úřady.

Aktuální opatření pro zaměstnance SSI Schäfer jsou práce z domu (home office) nebo alternativní řešení pro zaměstnance, kteří nemohou pracovat z domova, stejně jako pro pracovníky, kteří nemají zajištěné hlídání pro své děti a pro zaměstnance, kteří se vracejí z rizikových oblastí. Osobní ochrana všech zaměstnanců na jejich pracovišti musí být přísně vyžadována dodržováním hygienických pravidel a omezením služebních cest a schůzek na absolutní minimum.

Kromě toho jsou naši zaměstnanci žádáni, aby zajistili dodržování předpisů vydaných místními a zdravotními úřady ve všech ohledech v oblasti jejich odpovědnosti. V průběhu těchto opatření musí být co nejvíce chráněni všichni zaměstnanci, kteří patří do rizikové skupiny.

Věříme, že s těmito komplexní opatřeními, SSI SCHÄFER pomůže zpomalit rychlost šíření COVID-19 a pomůže dát našemu zdravotnictví více času jednat.


skupina SSI SCHÄFER, 17.března 2020

 

Steffen Bersch                              Bruno Krauss

CEO SSI SCHAEFER Group           CFO SSI SCHAEFER Group

Kontaktní osoba

Lea Werthebach PR Manager Telefonní číslo: +49 2735 70-395 Mail: lea.werthebach@ssi-schaefer.com