ssi_schaefer_logimat_2020_header.jpg

Z obav o bezpečnost zaměstnanců, ruší SSI SCHAEFER svou účast na LogiMAT

S ohledem na rychlé šíření COVID-19 (koronavirus) ruší skupina SSI SCHAEFER účast na intralogistickém veletrhu LogiMAT. Zdraví zaměstnanců a zákazníků je důležitější. SSI SCHAEFER se bude účastnit veletrhu prostřednictvím virtuálního stánku. Tato digitální prezentace bude zahrnovat klíčové technologie i možnost osobní konzultace s odborníky.

Neunkirchen / Německo, 3. března 2020. Po důkladném prozkoumání se skupina SSI SCHAEFER rozhodla od 10. do 12. března ve Stuttgartu nezúčastnit se veletrhu intralogistiky LogiMAT 2020.

Steffen Bersch, generální ředitel skupiny SSI SCHAEFER, vysvětluje: „Vzhledem k rychlému rozšíření koronaviru jsme povinni se zaměřit na pohodu našich zaměstnanců a zákazníků. Proto podporujeme úsilí zdravotníků a místních vládních úředníků omezit šíření koronaviru. Vzhledem k současnému posouzení rizik již nemůžeme převzít odpovědnost za účast na veletrhu s mezinárodním publikem. “

SSI SCHAEFER pokračuje ve spolupráci se současnými i potenciálními novými zákazníky v návaznosti na LogiMAT 2020, zatímco společnost přesune veletrh na web společnosti. Nový digitální zážitek bude brzy k dispozici na webu ssi-schaefer.com. To bude zahrnovat prezentaci klíčových technologií a poradenství a výměnu s odborníky za účelem usnadnění rozhovorů se zákazníky a návštěvníky. „Pokračujeme v dialogu se zákazníky a jsme si jisti, že virtuální stánek na našich webových stránkách s různými prezentacemi je skvělou alternativou pro naše zákazníky, partnery a zainteresované společnosti,“ říká Enrico Gazzano, viceprezident pro globální marketing společnosti SSI SCHAEFER.

Kontaktní osoba

Lea Werthebach PR Manager Telefonní číslo: +49 2735 70-395 Mail: lea.werthebach@ssi-schaefer.com