Jak nepromarnit šanci

1.       Průmysl 4.0. dnes již není pouhou vizí, ale stal se realitou, která klade na celý dodavatelský řetězec jasné požadavky. Jak se současné logistice daří reagovat na tyto nové podmínky?

Lidé se v poslední době velmi často zabývají otázkami tohoto typu, které se tak stávají do jisté míry moderními. My v SSI Schaefer se snažíme, aby řešení, která nabízíme svým zákazníkům, nebyla jen reakcí na módní trendy, ale aby jim skutečně pomáhala v jejich práci. Naším cílem je soustředit se na smysluplné propojování jednotlivých technologií. Propojujeme stroje do systémů a tyto systémy pak do našeho WAMAS® Lighthouse Logistics cockpit, který poskytuje služby profesionálních servisních týmů. A toto je pouze první krok. Dalším krokem je propojení skladového hospodářství s nakládkou a v nejbližší budoucnosti bychom chtěli jít ještě mnohem dál.

2.        Jak odhadujete další vývoj v oblasti automatizace v logistice? Kam až může automatizace zajít …?

Celá řada signálů jasně nasvědčuje tomu, že nejbližší budoucnost bude patřit technologii nazvané Piece Picking; Automatická manipulace s jednotlivými položkami je dnes tím, co nabízejí nejen renomovaní dodavatelé z oblasti technologických společností, ale i mnoho generických výrobců. I v případě těchto robotických technologií však platí totéž, co kdekoliv jinde – totiž že pokud stroje specializované na Piece Picking nejsou integrovány do komplexnějších smysluplných systémů a mají se samy o sobě stát cestou k automatizaci, nikdy nemohou naplnit očekávání v ně vkládaná.  Velkým přínosem ale mohou být v případě, že najdou své uplatnění při realizaci dílčích procesů rozsáhlejších systémů. To v současné době platí například v prostředí logistiky farmaceutických zákazníků, kde se nám daří naše systémy včetně robotické technologie Piece Picking úspěšně integrovat s ostatními technologiemi.

 

3.       Nemáte obavu, že automatizace může výrazně ovlivnit kreativitu lidí pracujících v logistice?

Moje odpověď zní ano i ne. Ano v tom smyslu, že zejména do skladových a manipulačních procesů zavádí standardy. Ty samy o sobě samozřejmě omezují prostor pro lidskou improvizaci a kreativitu.  Ne pokud jde o problematiku stále se prohlubující personální krize; Automatizace totiž umožňuje uvolnit lidskou pracovní sílu především z rutinních úkonů a přesunout ji do procesů vyžadujících vyšší kvalifikaci. To samo o sobě mimochodem pomáhá celkově méně atraktivním oborům omezit odliv jejich zaměstnanců do oborů atraktivnějších.

 

4.       Řekněte nám něco o vizi logistiky budoucnosti optikou společnosti SSI Schaefer …

Technologické společnosti jako SSI Schaefer se budou postupně stále více stávat partnery svých zákazníků. Musíme jim tak pozorně naslouchat, abychom co nejlépe poznali jejich procesy a porozuměli jejich požadavkům.  K tomu, abychom mohli provést účinnou analýzu jejich potřeb, musíme tyto potřeby dokonale znát. Navržená řešení musí vycházet ze standardů definovaných a ověřených dodavateli technologií, ale současně musí být důsledně přizpůsobena individuálním potřebám konkrétních zákazníků a jejich specifickým procesům. Přesně to je také pravidlem, kterým se již dlouho řídíme ve společnosti SSI Schaefer: na jedné straně nabízíme zákazníkům naše vlastní standardizované procesy a řešení, na straně druhé umíme stejně dobře pracovat i s funkčními systémy našich zákazníků a naše technologie do nich plynule integrovat. A to je koncept, který nás bude provázet i v letech nadcházejících.

 

5.       Která ze stávajících technologií společnosti SSI Schaefer má podle Vás největší potenciál?

Flexi Shuttle společnosti SSI Schaefer je tou nejmodernější technologií, která budila tady na veletrhu LogiMAT ve Stuttgartu zaslouženou pozornost návštěvníků. Jejím posláním je optimalizovat procesy i ve specifických podmínkách, jako jsou například chladírenské provozy. Ale mezi velmi žádané a perspektivní patří i naše Piece Picking aplikace - technologie stále více poptávaná našimi zákazníky jako součást konkrétních řešení. V současnosti navíc připravujeme velmi efektivní a rychlé řešení pro automatické sklady s vysokými regály: Zákazník od nás dostane závaznou nabídku nejpozději do 14 dnů od schůzky a dodací lhůta funkčního řešení nepřesáhne 12 měsíců.

Za zmínku jistě stojí i naše softwarová řešení: SSI Schaefer má vlastní samostatnou softwarovou entitu, která po celém světě zaměstnává 1,100 IT odborníků. Široká nabídka IT služeb společnosti SSI Schaefer, zahrnující  naše vlastní produkty WAMAS®, WAMAS Enterprise a produkty SAP, umožňuje profesionální podporu veškerých skladových procesů včetně manipulace s materiálem.  Nepřekvapilo by mě, kdyby se právě softwarové produkty staly v nejbližší době nejrychleji rostoucím segmentem našeho portfolia.

 

6.       Trh střední a východní Evropy zaznamenal v posledních letech podobně jako celý evropský trh rosotucí ochotu investovat do nových technologií; Předpokládáte, že tento trend bude i nadále pokračovat?

Firmy i nadále projevují ochotu z nejrůznějších důvodů investovat do automatizace svých procesů nehledě na skutečnost, že v současnosti prožíváme mírné ochlazení světové ekonomiky. Nadcházející období let 2020 a 2021 se proto zdá být slibné co se týká pokračování trendu alokování potřebných prostředků do další automatizace, digitalizace logistiky a celého dodavatelského řetězce.

 

7.       Které trhy jsou pro SSI Schaefer klíčové v oblasti procesní automatizace?

Největší potenciál pro naše produkty a služby vidíme v kontinentální Evropě. Evropa tak je a nadále zůstane naší prioritou, těsně následovaná trhem severských zemí a USA.

 

Pokud plánujete učinit zásadní rozhodnutí ohledně automatice vašich procesů, bude jistě praktické svou vlastní představu konzultovat s vhodným poskytovatelem technologických řešení. Jde přece o zásadní krok ve vývoji společnosti, jehož cílem je nejen optimalizace vlastních procesů, ale především vytvoření podmínek k propojení těchto procesů s ostatními účastníky celého dodavatelského řetězce. A o tom, že právě vzájemná propojenost a spolupráce mezi jeho jednotlivými články, standardizace procesů a rozsáhlé transfery dat budou charakterizovat jeho budoucnost už není nejmenších pochyb.