Ocelové dvoukolové nádoby

Dvoukolové ocelové nádoby  s 2 koly z ocelového žárově zinkovaného plechu pro správně prováděný sběr odpadu s obsahem oleje​​​​​​​

Oleocont® od společnosti SSI SCHAEFER je speciální kontejner pro sběr a skladování odpadu s obsahem oleje. Používá se v dílnách, na čerpacích stanicích pohonných hmot a jiných živnostenských / průmyslových prostorách se zvýšeným nebezpečím požáru. Manipulace je velmi jednoduchá: Použijete nádobu jako standardní kontejner na odpad. Splňuje protipožární předpisy a zajišťuje jak čistotu, tak bezpečnost.

Ve volitelném provedení má náš kontejner Oleocont® podle nařízení o silniční přepravě nebezpečných odpadů (ADR) také schválení pro dopravu a skladování pevných nebezpečných odpadů podle klasifikace GGVS. 

Dvoukolové ocelové nádoby 240 l pro shromažďování odpadu na místech s nebezpečím požáru

Velký objem, vysoká pevnost, snadná manipulace a dlouhá životnost jsou vlastnosti, kterými se vyznačuje naše ocelová nádoba GMT 240. Je vhodná jako sběrný kontejner pro provozní prostory, ve kterých je nebezpečí požáru. Sběr a likvidace odpadu se provádí normovanými vyklápěči podle normy DIN. Naše ocelová nádoba GMT je vyrobena z žárově zinkovaného ocelového plechu a není proto hořlavá.

 

STRUČNÝ PŘEHLED VÝHOD

 • Vyrobený z žárově zinkovaného ocelového plechu, proto je nehořlavý

 • Je obzvlášť vhodný pro: dílny, čerpací stanice pohonných hmot, průmysl a řemeslné živnosti se zvýšeným nebezpečím požáru

 • Dodává se v provedení o objemuLišta240 litrů

 • Lišta pro uchycení při vysypávání podle normy DIN EN 840

 • Pro optimální plnění a vyprazdňování kontejneru je možné víko úplně odklopit

 • Víko je izolováno od spodní části pryžovým dorazem, proto je vyloučena tvorba jisker

 • Volitelné vybavení: Schválení pro ADR se dvěma upínacími uzávěry, možnost dodatečného vybavení všech kontejnerů pro schválení ADR

 • Velká ocelová nádoby s objemem 240 litrů

 • Vyrobená z žárově zinkovaného ocelového plechu, proto je nehořlavá

 • Snadná manipulace s nádobou a současně vysoká úroveň stálosti rozměrů, pevnosti a stability

 • Výroba s těsnými svařovanými  spoji včetně výsypné hrany

 • Volitelné vybavení: s kapsami pro vysokozdvižný vozík pro vyprázdnění na centrálním sběrném místě

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?

[---Error_NoJavascript---]