UDRŽITELNÁ INTRALOGISTIKA

Trvalá dostupnost zboží umožňuje společnostem zajistit rychlé a spolehlivé dodávky zákazníkům. Ve věku on-line obchodování to hraje klíčovou roli. Vhodná intralogistika, která je speciálně přizpůsobená potřebám daného odvětví a zákazníků, zaručuje požadovanou dostupnost zboží. Zároveň umožňuje společnostem také hájit a posilovat jejich pozici na vysoce konkurenčním trhu elektronického obchodování.

NEEXISTUJE, ŽE NENÍ K DISPOZICI

V digitalizovaném světě, ve kterém mají spotřebitelé požadované zboží k dispozici doslova pouhým kliknutím myši, je stálá, spolehlivá a flexibilní dostupnost zboží nebo služeb pro společnosti stále důležitějším konkurenčním faktorem. Na vysoce konkurenčním trhu to má na úspěch společnosti zcela zásadní vliv. Vzhledem k tomu, že žijeme v době, kdy jsou zboží a služby nepřetržitě k dispozici na internetu, mohou zákazníci pohodlně získat požadované zboží kdekoliv, a to bez nutnosti čekat na jejich dodání.

V podnikání typu B2C a B2B jsou zákazníci zvyklí, že mohou rychle a spolehlivě získat zboží, které si objednali, a současně mohou sledovat stav svých objednávek v reálném čase. Tato očekávání mají zásadní vliv na skladovací a dodavatelské řetězce.

V intralogistice tento vývoj znamená, že toky zboží jsou stále častěji doprovázeny datovými toky. Tato data zaručují požadovanou transparentnost dodavatelských řetězců. Jako taková vyžadují stejnou konzistentní dostupnost jako samotné zboží. To je nezbytné pro to, aby mohli mít zákazníci přehled o zásobách poskytovatele v reálném čase a mohli si kdykoliv zobrazit stav svých objednávek. Informační technologie se stávají nesmírně důležitým strategickým faktorem vzhledem ke stále složitějším postupům aplikovaným v oblasti intralogistiky. Je třeba přehledně zobrazovat a vizualizovat nespočet procesů v manuálních, poloautomatických i plně automatických skladech.

Obchod s potravinami, a to zejména on-line maloobchod s potravinami (e-potraviny), má velmi specifické a mimořádně náročné požadavky na intralogistické systémy. Produktová řada je často rozsáhlá a neustále se rozšiřuje. Struktura zákazníků je různorodá a pohybuje se od mezinárodních korporací až po malé kiosky. Zboží se obecně rychle kazí a je křehké. Proto je třeba sledovat data spotřeby a čísla šarží a samotné produkty vyžadují velmi opatrnou manipulaci. Toto obchodování zahrnuje řadu menších objednávek s krátkými lhůtami objednávek a termíny dodání. Kromě toho jsou v poptávce sezónní i týdenní špičky. Aby se zákazníci mohli s těmito úkoly úspěšně vyrovnat a zajistit dostupnost svého zboží, potřebují vysoce výkonný, individuálně přizpůsobený a škálovatelný intralogistický systém.

Moderní intralogistická řešení tvoří dokonalý základ pro trvalou a spolehlivou dostupnost zboží. Intralogistické systémy je však třeba přizpůsobit konkrétnímu odvětví a zákazníkům. To vyžaduje hluboké znalosti odvětví spolu s rozsáhlými odbornými znalostmi. Neexistuje žádný univerzální koncept vzhledem k tomu, že požadavky různých zákazníků a odvětví se značně liší. Experti ve společnosti SSI SCHÄFER jsou důkladně obeznámeni s těmito požadavky. Dokáží najít dokonalé řešení pro vás i vaši společnost. Jako poskytovatel systému neřešíme pouze izolované technologie, ale celý systém. Naše rozsáhlé portfolio, které zahrnuje nejmodernější technologie, jako je robotika, rozsáhlé analýzy dat a rozšířená realita, je prakticky jedinečné. Díky vlastní interní produkci můžeme přizpůsobit všechny komponenty systému od regálu k rozsáhlé automatizaci a IT kontrole podle individuálních potřeb našich zákazníků.

Systém řízení skladování WAMAS® vyvinutý společností SSI SCHAEFER propojuje všechny intralogistické součásti a vytváří inteligentní systém, který řídí všechny procesy toku materiálů, vychystávání a přepravy ve skladu. Pomocí tohoto systému lze výkon skladu přesně přizpůsobit specifickým požadavkům trhu a zároveň zaručit dostupnost zboží.

Kromě toho WAMAS® neustále shromažďuje informace o umístění, množství a kvalitě uložených produktů. Harmonizuje tyto informace a předává je jak společnosti, tak zákazníkům. V kombinaci se zásobami a dostupností zboží je tak zajištěna maximální transparentnost.

Vysoká dostupnost zboží se v současnosti stala základním předpokladem okamžitých dodávek a je nejvyšší prioritou umožňující krátké dodací lhůty. Tvoří základ pro úspěch společnosti. Modernizací interních logistických procesů mohou společnosti tento úkol řešit a položit tak základy budoucího růstu. SSI SCHAEFER je vám k dispozici jako kompetentní a zkušený partner. Naše vynikající systémová řešení zajišťují optimální dostupnost zboží ve vaší společnosti. To vám umožní s jistotou čelit výzvám trhu!

MODRÁ KRABIČKA.

Přizpůsobené boxy poskytují větší flexibilitu a vyřeší dlouhotrvající a výjimečně nákladný problém.

PŘEČTĚTE SI VÍCE
cs_maerklin.jpg

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?