Vážný pohled na inovace

Inovace ve společnosti DSV vycházejí z těch nejvyšších úrovní společnosti, které mají přehled o všech našich potenciálních inovačních konceptech. Společnosti DSV průběžně sleduje, vyhodnocuje, testuje a aplikuje několik různých konceptů. Řešení přepravního prostředku SSI je součástí plánu inovací společnosti DSV.

Před jeho implementací společnost SSI SCHÄFER celý projekt vyhodnotila, aby bylo zajištěno, že bude společnost DSV schopna v průběhu instalační fáze pokračovat v plnění svých běžných provozních operací. Významnou výzvu představovala skutečnost, že celé řešení muselo zapadat do stávajícího provozu. Řešení přepravního prostředku SSI umožnilo nejen zachování stávajícího provozu, ale umožnilo také růst kapacity e-komerce, který společnost DSV potřebovala k zajištění bezproblémového a efektivního online systému plnění.