Výmaz a omezení zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektů údaje zpracováváme v souladu s čl. 17 a 18 GDPR, pouze v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro dosažení sledovaného účelu, nebo jak nám to ukládají zákonné povinnosti, které se na naši společnost vztahují. Pokud účel uchovávání údajů již neplatí nebo je stanovena zákonná lhůta pro uchovávání údajů, např. obchodním nebo daňovým právem na základě ustanovení daňového zákoníku nebo obchodního zákoníku, budou osobní údaje vymazány v souladu s právními předpisy, pokud je nebudeme ze zákona povinni uchovávat i nadále. V takových případech bude zpracování osobních údajů omezeno.

[---Error_NoJavascript---]