Významný milník

Rok 2012 byl důležitým milníkem v úspěšné dlouholeté spolupráci mezi švýcarskou firmou Coop a SSI SCHAEFER. Software pro řízení skladových zásob byl již v několika různých lokalitách standardizován s použitím logistického softwaru WAMAS®, jehož nasazení představovalo komplexní modernizaci celkového prostředí. Mnoho dalších lokalit se k WAMAS® připojilo poprvé v rámci aktualizace a standardizace softwaru.