Zákaznický účet pro elektronické obchodování

Pro každého zákazníka, který se odpovídajícím způsobem registruje, založíme přímý přístup k jeho uloženým datům (zákaznický účet) chráněný heslem. Zde si můžete zobrazit údaje o svých splněných, otevřených a nedávno odeslaných objednávkách a spravovat v nich uvedené adresy, bankovní údaje a newsletter. Zavazujete se zachovávat důvěrnost osobních přístupových údajů a nezpřístupnit je neoprávněným třetím stranám. Nemůžeme přijímat odpovědnost za neoprávněné užití hesla, kromě případů, kdy neseme přímou odpovědnost za to, že ke zneužití hesla došlo.
Rádi bychom vám návštěvu našich internetových stránek co nejvíce zpříjemnili pomocí funkce „trvalé přihlášení“. Ta vám umožňuje používat naše služby, aniž byste se pokaždé museli znovu přihlašovat. Z bezpečnostních důvodů však budete požádáni o opětovné zadání hesla například v případě, že budete chtít změnit své osobní údaje nebo zadat objednávku. Doporučujeme, abyste tuto funkci nevyužívali v případě, že počítač sdílí více uživatelů. Upozorňujeme, že máte-li nastaveno automatické mazání uložených souborů cookie po každé relaci, nelze funkci „trvalé přihlášení“ využít.

[---Error_NoJavascript---]