Zvláštní účel

Osobní údaje, které nám poskytnete online, budeme shromažďovat, zpracovávat a používat pouze pro uvedené účely. Bez vašeho výslovného souhlasu nebudeme vaše osobní údaje předávat třetím osobám.

Shromažďování osobních údajů a jejich předávání státním institucím nebo orgánům, které jsou oprávněny tyto informace obdržet, se uskuteční pouze v rozsahu požadovaném platnými zákony nebo pokud nás k tomu zaváže rozhodnutí soudu. Naši zaměstnanci a námi pověření poskytovatelé služeb jsou povinni dodržovat závazek mlčenlivosti a řídit se ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.