2-hjulet stålcontainer

 2-hjulede containere – til korrekt bortskaffelse af olieholdigt affald
​​​​​​​

Oleocont® – til sikker bortskaffelse af olieholdige driftsmidler

Oleocont® fra SSI SCHÄFER er en specialcontainer til opsamling og lagring af olieholdigt affald. Containeren anvendes på værksteder, tankstationer og andre erhverv og industriområder med stor brandfare. Håndteringen er meget enkel: Containeren bruges som en standardaffaldscontainer. Den opfylder brandsikringsforskrifterne og sikrer renhed samt sikkerhed.

Oleocont® containeren har iht. GGVS-forordningen (bekendtgørelse om transport af farligt gods ad vej) også tilladelse til transport og lagring af fast og farligt gods iht. GGVS-klassificering.

Stor 240 liters stålcontainer til affaldsindsamling af på brandfarlige steder

Vores container GMT240 er kendetegnet ved stor kapacitet, høj stabilitet, let håndtering samt lang holdbarhed. Dette er den passende samlecontainer til driftsområder, hvor der er fare for brand. Bortskaffelsen sker via de standardiserede løfte-tippe-anordninger iht. DIN-standard. Vores container til storskrald fremstilles af galvaniseret stål og kan derfor ikke brænde.

DINE FORDELE

 • Fremstillet af varmegalvaniseret stål, hvilket betyder, at containeren ikke kan brænde

 • Særligt velegnet til: Værksteder, tankstationer, industri og erhverv med forhøjet brandfare

 • Fås i 240 liter udgave

 • Holdekrave til tømning iht. DIN EN 840

 • Til optimal opfyldning og tømning af containeren kan låget klappes helt op

 • Isolering af låg og container ved hjælp af gummibuffer, herved undgås gnistdannelse

 • Valgfri: GGVS-godkendelse med to spændelåse, eftermontering af gamle containere til GGVS-godkendelse

 • GMT fås i 240 liters udgave

 • Fremstillet af galvaniseret stål og kan derfor ikke brænde

 • Let håndtering af containeren, stor robusthed og stabilitet

 • Tætsvejst fremstilling samt tømmekant

 • Valgfri: med indkøringslomme til gaffeltruck til tømning ved central opsamlingssteder

HVORDAN KAN VI HJÆLPE?

[---Error_NoJavascript---]