Ansøgninger

Du kan sende os dine oplysninger via kontaktformular, hvis en sådan er tilgængelig online. Dette gøres ved hjælp af en state-of-the-art krypteringsproces. Hvis du sender os dine ansøgningsoplysninger via e-mail, skal du være opmærksom på, at e-mails ikke sendes i krypteret form, og at du som ansøger selv skal sikre dig, at de krypteres. Af denne grund kan vi ikke acceptere noget ansvar for overførslen af ​​dine oplysninger på denne måde og anbefaler derfor, at du sender oplysningerne med post, da det udover at sende dokumenterne via e-mail eller, hvis det er relevant, bruger online-formularen, stadig er muligt at sende os dokumenter på denne måde.

Hvis ansøgningen til et af vores jobtilbud ikke er vellykket, vil dine data blive slettet efter seks måneder, medmindre du har givet os en begrundet tilbagekaldelse inden udgangen af ​​denne periode eller har givet os dit samtykke til, at dataene gemmes i en periode ud over dette. Dette er nødvendigt for at kunne opfylde vores forpligtelser i henhold til lov om almindelig ligebehandling, hvis det er nødvendigt. Hvis du har indsendt fakturaer til rejseudbetaling til os, vil disse blive opbevaret i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser og slettet efter udløbet af lovpligtige opbevaringsperioder.

Vi behandler dine data udelukkende med det formål at håndtere ansøgningsproceduren. Dette sker på baggrund af artikel 6, stk. 1 b) i persondataforordningen eller, hvis behandlingen i retssager bliver nødvendig, på grundlag af artikel 6, stk. 1 f) i persondataforordningen og § 26 i persondataforordningen. Hvis du også frivilligt giver os særlige personlige oplysninger, som f.eks. sundhedsoplysninger, behandler vi disse data på grundlag af artikel 9, stk. 2 a) i persondataforordningen. Hvis dette er nødvendigt for den påtænkte faglige praksis, anmoder vi om særlige kategorier af personoplysninger baseret på artikel 9, stk. 2 b) i persondataforordningen.