Dieter Zeiml, Michael Mohr, Interview, Menschen, Branchenkompetenz

En snak om det branchespecifikke fokus

Efter 80 succesfulde år på bagen er SSI Schäfer i dag førende på markedet for planlægning og implementering af helhedsorienterede logistiksystemer inklusive softwareløsninger. Markedet, markedskravene og kundernes behov har ændret sig, og vores nuværende kundeorienterede markeder kræver derfor et nyt fokus – branchespecifikt. Michael Mohr, Executive Vice President Sales Automation, og Dieter Zeiml, Senior Vice President IT Realization, diskuterer salgsorganisationens nye struktur og perspektiverne for intern logistik.

Michael Mohr: Vores salgsmedarbejdere arbejder globalt, tager kontakt til kunderne og sælger både løsninger og produkter. I de seneste år har vi spottet en ny bevægelse – en udvikling i retning af mere helhedsorienterede systemkrav og dermed også mere og mere specifikke og større forventninger fra kundernes side. Lad os se på et eksempel: Et bryggeri stiller helt andre krav til lagerlogistik end en e-handels-modevirksomhed, og medicinalvirksomheder indretter sig igen på en helt tredje måde. Derfor et det vigtigt at tale vores kunders sprog. Man skal desuden kende deres markedssituation og udvikle individuelt tilpassede løsninger. Både med hensyn til IT og hardware skal vi udvikle det rette sortiment til hver enkelt kunde, så vi kan opfylde deres krav. For at opnå det har vi specialiseret os i de følgende seks markedssektorer, hvor vi har samlet særlig knowhow: Food Retail, Food & Beverage, Retail & Wholesale, Healthcare & Cosmetics, Industry og Fashion.

Dieter Zeiml: På IT-siden er det et krav, at vi analyserer vores kunders interne logistiske processer for at kunne automatisere, understøtte, optimere og visualisere disse processer med vores softwareløsninger. Alt det opfylder vores logistiksoftware WAMAS®, der er en fremragende, skalérbar løsning til alle seks markedssektorer. Lad os tage e-handel som eksempel. E-handel er en af de drivende kræfter og et fokus i alle brancher. Men der findes ingen almengyldig ”e-handelsfunktionalitet”. Der skal differentieres mellem markedssektorerne. Med vores nye struktur kan vi udvikle netop den løsning, kunden har brug for – også inden for e-handel. Vi kan sammensætte den helt rigtige pakkeløsning afhængig af de individuelle behov.

Michael Mohr: Som et led i denne struktur definerer vi markedssegmenter, som vi kan betjene fagligt, globalt
uafhængigt og optimalt. Her er det vigtigt, at vi udnytter synergieffekterne fra forskellige projekter i de globale
markedssektorer. Fashion-kunder i Danmark kan for eksempel drage nytte af vores erfaringer fra kunder i Amerika. Desuden understøttes denne koncentrerede kompetence af lokale eksperter i vores HUBs, dvs. vores
filialer i de enkelte lande. Til sidst suppleres de centrale faglige kompetencer i vores globale salgsorganisation
med de faglige kompetencer i de enkelte regioner, og det er til fordel for kunden.

Dieter Zeiml: Vores kunder følger forskellige forretningsmodeller og fokuserer derfor ikke på de samme specifikationer. De har deres egne processer, de fokuserer på, som softwareløsningen skal tilpasses optimalt til. Det har vi forstået, og det tager vi højde for med vores opdeling i markedssektorer.

Michael Mohr: Både inden for salg og IT kommer vi nu meget tættere på vores kunder og kan på den måde
opfylde deres individuelle behov endnu bedre. Vi hos SSI Schäfer udmærker os ved, at vi som systemudbyder
udvikler enestående pakkeløsninger. Og det er lige det, markedet forventer. Vores produktsortiment omfatter
alle mulige integrérbare moduler og komponenter, der forbindes med hinanden via avancerede og skalérbare
softwareløsninger. Som totalleverandør inden for konstruktion og intern logistik realiserer vi en nøglefærdig
totalløsning for kunden. Kunden vil gerne vide, hvordan maskinerne er bygget og indbyrdes forbundet, eller
hvilke processer der helt præcist er blevet integreret. Men i sidste ende er det vigtigste, at løsningen fungerer godt, og det er lige det, vi tilbyder kunden.
Dieter Zeiml: Det gælder for både hardware og software. Selvom de samme komponenter bruges i de forskellige løsninger, så står den pågældende kundeløsning i centrum. Vi udnytter selvfølgelig også synergieffekter mellem markedssektorerne - der findes funktioner, som de alle anvender, men der findes også specialiserede applikationer. Især inden for IT har vi mulighed for at interagere mellem sektorerne, fordi alle vores softwareingeniører taler samme sprog og derfor kan handle på tværs af sektorerne. Det specifikke branchesprog er det særlige kendetegn, og det kræver specialiseret viden for at overføre kravene til vores logistiksoftware WAMAS og videre til de kundeløsninger, der skal realiseres. Denne måde at tænke og handle på omsætter vi helhedsorienteret i SSI Schäfer-koncernen.
Michael Mohr: Med den særlige markedssektoropdelte organisation optræder vi hos SSI Schäfer nu meget
fokuseret. Det er vores målsætning at forstå markedets og kundernes behov endnu bedre, at acceptere nye
udfordringer og fortsat at få det omsat på vellykket vis i vores projekter. Valget af denne organisationsstruktur
viste sig hurtigt at være helt rigtig og vil både bekræfte og yderligere styrke vores førende markedsposition. På sigt vil vi endda også kunne danne grupper, der fokuserer på specielle produkter til de enkelte markedssektorer, da vi også ser en tendens til produktudviklinger på grundlag af særlige branchekrav. Med den nye struktur ser vi positivt på fremtiden og glæder os til flere spændende opgaver i de enkelte markedssektorer.

[---Error_NoJavascript---]