Healthcare & Cosmetics

Innovative løsninger til intern logistik inden for medicinal- og kosmetikindustrien

Skrøbelige produkter, fuld dokumentation og komplekse rammebetingelser stiller høje krav til producenternes og distributørernes interne logistik inden for medicinal- og kosmetikindustrien. Reducerede lagerbeholdninger kræver hyppigere leveringer, også af små mængder. Kundernes forventninger til og ønsker om fx hurtigere levering, også ved sen ordreindgang, øger kravene til logistikkæden.

 

Inden for kosmetikområdet er skånsom håndtering af produkterne ofte meget vigtig. Emballagen må under ingen omstændigheder have ridser eller skader. Såvel sæsonmæssige spidsbelastninger som den tiltagende omnichannel commerce skal dækkes. Inden for medicinalindustrien forudsættes også en meget høj plukkeydelse i spidsbelastningsperioder samt høj pålidelighed.

Løsninger fra SSI SCHÄFER:

OPSKRIFTEN PÅ MAKSIMAL EFFEKTIVITET

  • Høje kvalitetskrav og lav fejltolerance fra slutforbrugerens side

  • Flere leveringer pr. dag betyder ordrespidsbelastninger

  • Mange forskellige former for produkter stiller høje krav til håndteringen

  • Differentiering af processer til lægemidler som kan fås med og uden recept

  • Mulighed for konstant sporbarhed for kvalitetssikring

  • Validering og certificering af software-løsninger (GDP, GMP)

  • Integration af ekstra tillægsydelser til den enkelte kunde, såkaldte value added services

  • Batchplukning samt sortering til postordreapoteker

SSI SCHÄFER råder over omfattende knowhow og innovative teknologier inden for den farmaceutiske og kosmetiske forsyningskæde. Herunder hører både manuelle, delvist automatiserede og fuldt automatiserede løsninger.

Konceptet, som SSI SCHÄFER har udviklet til det nye distributionscenter for den franske lægemiddelvirksomhed CERP Rouen i Lyon Irigny giver mulighed for et optimeret vareflow fra varemodtagelse til forsendelse af cirka 6.000 artikler og 25.000 ordrer pr. dag. Den centrale del ved plukning af ordrer med hurtigt omsættelige produkter er en A-frame med 18 moduler og 2052 kanaler. Yderligere løsninger: Conveyorsystemer, hyldereoler, ergonomiske arbejdsstationer til varemodtagelse, håndteringssystemer, software WAMAS®.

HENT MERE INFORMATION

Den rigtige løsning til enhver industri. SSI SCHÄFERs ekspertise kombinerer specifik knowhow med omfattende erfaring for at levere skræddersyede løsninger.

Ekspertise inden for mange brancher

SSI SCHÄFERs ekspertise: knowhow inden for forskellige brancher og mangeårig erfaring med skræddersyede løsninger.

1.3 MB

Løsninger til medicinal- og kosmetikindustrien

Automatiserede processer, sikkerhed på lageret og optimeret forsyningskapacitet.

1.2 MB

HVORDAN KAN VI HJÆLPE?

[---Error_NoJavascript---]