Healthcare & Cosmetics

Udfordringer for den interne logistik

  • Høje kvalitetskrav og lav fejltolerance fra slutforbrugerens side

  • Flere leveringer pr. dag betyder ordrespidsbelastninger

  • Mange forskellige former for produkter stiller høje krav til håndteringen

  • Differentiering af processer til lægemidler som kan fås med og uden recept

  • Mulighed for konstant sporbarhed for kvalitetssikring

  • Validering og certificering af software-løsninger (GDP, GMP)

  • Integration af ekstra tillægsydelser til den enkelte kunde, såkaldte value added services

  • Batchplukning samt sortering til postordreapoteker

SSI SCHÄFER råder over omfattende knowhow og innovative teknologier inden for den farmaceutiske og kosmetiske forsyningskæde. Herunder hører både manuelle, delvist automatiserede og fuldt automatiserede løsninger.