Energiaudit og -optimering

Derudover tilbyder vi vores kunder en energiaudit iht. EN 16247, dvs. en energirelateret vurdering af lagerbygningerne. Vi hjælper derudover med opbygning af et energistyringssystem og en certificering iht. ISO 50001. Det er med det formål at få vores kunder til at optimere og implementere energibesparelser. I forbindelse med optimeringsforanstaltninger henviser vi via økonomiske beregninger til ROI (Return on Investment), så du kan se, hvor hurtigt en investering ville kunne betale sig. Vi kontrollerer disse foranstaltninger gennem løbende tilbagevendende audits og dokumenterer dermed besparelserne.