Green Bulding

Energieffektivitet

Effektiv lagring optimerer energiforbruget og sikrer investeringerne

 

Et optimeret energiforbrug på dit lager skåner miljøet og reducerer drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne til anlægget. Det giver ikke kun en god samvittighed på lang sigt, men sikrer også din investering.

Takket være stor faglig viden og mange års erfaring kan SSI SCHÄFER allerede ved planlægningen af både logistikken og bygningen udforme en energieffektiv lagring. Takket være vores brede vifte af ydelser inden for den interne logistik tænker vi i systemer og totalløsninger, som sikrer din succes effektivt og på lang sigt.

Energieffektivitet helt fra start

Ved design og implementering af et SSI SCHÄFER lager- og plukkesystem er energieffektiviteten en fast bestanddel i planlægningen af anlægget. Dette inkluderer blandt andet:

 • Ruteoptimeret layout over anlægget

 • Anvendelse af energieffektive komponenter og drev

 • Letvægtsdesign

 • Kompakte lagerkoncepter

 • Anvendelse af effektive drev

 • Reduktion af energiforbruget gennem dødlastudligning

 • Friktionsminimering gennem de bedst mulige materialesammensætninger

 • On-demand deaktivering

 • Intelligent styring af hovedakser til lagerkraner

 • Energiforsyningsindretninger

OPTIMALT ENERGIFORBRUG SKÅNER RESSOURCERNE

Green Building og Green Logistics

 Vi kan rådgive dig og tilbyde dig samarbejde blandt andet inden for:

Anvendelse af vedvarende energi

 • Hvilke muligheder findes der inden for solcelleanlæg, geotermisk energi og solvarme?

Belysning

 • Er der installeret energisparepærer? Findes der et system til tilstedeværelsesovervågning?

Opvarmning

 • Findes der fornuftige supplementer som pillefyr, fjernvarme fra bioanlæg eller infrarød varme?

Bygningsmæssige foranstaltninger

 • Kan der laves en energioptimeret udførelse af tag og facade? Er porte, døre og sluser tilstrækkeligt isolerede?

 • Hvordan ville en kompakt lagerløsning påvirke energieffektiviteten?

Når det kommer til bygninger har bæredygtighed og Green Building stor betydning for os. Hos os er disse aspekter kendte under mærket Green Logistics. Ved SSI SCHÄFER kan du få bygningscertificering med internationalt kvalitetsmærke for bæredygtig og energieffektivt byggeri. Vores eksperter certificerer efter ønske bygningerne iht. DGNB, LEED eller BREEAM.

Alt efter graden af teknologi i en logistikbygning kræves strøm til forsyning af arbejdspladser, transportkøretøjer og anden teknik eller til køling af hallerne. Derudover skal der indrettes rum til infrastruktur, som transformatorstationer eller centrale eller decentrale ladestationer. En god logistik- og byggeplanlægning kan udligne en del af strømomkostningerne ved et godt energikoncept. I overensstemmelse med motto’et ”så meget som påkrævet, så lidt som muligt” kan de rette koncepter eller en energiøkonomisk optimeret drift af logistikteknikken give store besparelser.

En kompakt lagring af produkter tjener det samme formål: Med den maksimale tætning af et eksisterende lagerareal er det, på samme areal, muligt at øge lagerkapaciteten med mere end 90 % eller opnå en arealforøgelse på 40 %. Dette er en stor fordel da både en større lagermængde og en mindre bygningsvolumen, sammen med de reducerede bygnings- og køleomkostninger, er en økonomisk modpol til det konstante energiforbrug i en temperaturstyret lagerhal.

Derudover tilbyder vi vores kunder en energiaudit iht. EN 16247, dvs. en energirelateret vurdering af lagerbygningerne. Vi hjælper derudover med opbygning af et energistyringssystem og en certificering iht. ISO 50001. Det er med det formål at få vores kunder til at optimere og implementere energibesparelser. I forbindelse med optimeringsforanstaltninger henviser vi via økonomiske beregninger til ROI (Return on Investment), så du kan se, hvor hurtigt en investering ville kunne betale sig. Vi kontrollerer disse foranstaltninger gennem løbende tilbagevendende audits og dokumenterer dermed besparelserne.

Hvordan kan vi hjælpe?